Medlemsutskick på mejlen…

Mönsterås 211114

Hejsan medlemmar!

Nu ser vi verkligen fram emot torsdagens Skymningskväll kl. 18-19 och hoppas på en välbesökt ruin.
Vi är fortfarande några personer kort,
både på parkering och i försäljning.
Har du tid och lust så hör av dig till Irene.

Hösten är här och vi har gått in i ett nytt verksamhetsår. Det är därför dags att förnya medlemskapet.

Vi hoppas du vill fortsätta att stödja och medverka i föreningens aktiviteter.
Avgiften är 100:-/person och kan sättas in på bg 482-8281 eller swisha till 1231466663.
Glöm inte namn och mejladress.

Årsmötet genomfördes som planerat i slutet av oktober med 15 medlemmar närvarande

Irene Holm kvarstår som ordförande ytterligare ett år. Vid mötet blev det omval på två år för tre ledamöter;
Dorota Nygaard, Elisabeth Odarp och Gull Strömberg. Helen Lindeborg och Börje Jonsson kvarstår
ett år. Berit Jönsson och Hans Kihlbaum valdes till styrelsen suppleanter på ett år.
Vid efterföljande konstitueringen kvarstår Börje som kassör och Helen som sekreterare.

Vi tackar våra tidigare revisorer, Björn Söderberg och K-G Lundgren som valt att sluta efter flera år
på posten. Göran Wretås och Krister Kronzell valdes på ett år och välkomnas som nya revisorer i föreningen.
Tommy Englund kvarstår som ersättare för ett år.

Vår valberedning har avsagt sig sina uppdrag och vi tackar K-G Lundgren och Christina Englund för
insatserna i föreningen. Michael Pettersson tar över som ordinarie och sammankallande i
valberedningen med Gull Strömberg som ersättare. Vi behöver ytterligare en ordinarie i valberedningen.
Har du tankar, tips eller idéer, hör av dig till styrelsen.

Mötet avslutades med ett föredrag av vår guide Gunilla Söderberg som gav mycket intressant information
om ortsnamns uppkomst och betydelse. Det gav mersmak och vi planerar för en ev. uppföljning längre fram.

Vill du läsa verksamhetsberättelser och protokoll se länkar till hemsidan;

Protokoll

Verksamhetsberättelser

Önskar er alla en fin november och hoppas vi ses på Kronobäck!

Irene Holm
ordförande KKV

__________________________________________________________________________________________________________________________

Medlemsutskick oktober 2021
Hösten är här och dags för årsmöte!
Årsmötet genomförs torsdag 28 oktober kl 19.00 i Kronobäck.
Det blir sedvanliga mötesförhandlingar före fika och Gunilla Söderberg som
avslutar mötet med en föreläsning om bl.a. ortsnamn.
Det nya verksamhetsåret innebär tid att förnya medlemskap i föreningen.
Kostnaden är som tidigare bara 100 kronor och du gör det via bg 482-8281 eller
swish 1231466663.
Hjälp oss gärna att sprida information om vår förening och verksamhet för att
värva fler intresserade medlemmar.
Föreningen Klosterruin Kronobäcks Vänner har två konton på facebook,
ett publikt och en intressegrupp där man begär att få inträde. Där finns
information om aktiviteter och kommande evenemang.
Innevarande vecka startar filmkursen i Vuxenskolans regi där en handfull av
oss medlemmar ska lära oss att göra digital film med filmkamera, i-pad eller
mobiltelefon, samt hur man publicerar filmerna på nätet.
Äntligen dags för Skymningskväll igen!
Planera in torsdag den18 november mellan klockan 18.00 och 19.00 för en
Skymningskväll på Kronobäck. Det blir eldshow med Fatta Eld och sång och musik
med FornFela, du hittar länk på hemsidan.

I år får vi låna Åke och Gunillas ladugårdsplan för parkering, det gör att vi
behöver fler parkeringsvakter på två platser. Kan du hjälpa till är vi tacksamma!
Kontakta någon i styrelsen eller meddela oss när du kommer på årsmötet.
Det behövs även folk till försäljning av varm dryck och eldvakter.
Hoppas vi ses på kommande aktiviteter!
Irene Holm
ordförande KKV

_____________________________________________________________________________________________________________________

Mönsterås 210903

Sensommaren är här och vi ger en kort sammanfattning från augustimötet.

Medlemsmötet skulle bli en Kronobäcksdag i miniatyr men restriktioner satte stopp och blev istället en sittning utomhus med samtal om utställningen och kommande guidningar. Det avslutades med jordgubbar från Gull och kaffe med dopp.

Kronobäck och ruinen har många besökare under sommarhalvåret. De omarbetade broschyrerna över området som ligger i ”kistan” har en strykande åtgång. Där finns också ”Upptäck Kalmar län-utflyktsguide till 70 natur- och kulturområden, varav Kronobäck är ett av målen. I båda skrifterna har föreningen bidragit med både text och bild. Guiden finns även på turistbyråer i länet.

Uthyrningarna av huset har ökat så smått efter ett år med pandemin. Under hösten har vi bl.a. många yogapass inbokade i lokalen. Den skadegörelse som uppstod i samband med en längre uthyrningsperiod runt årsskiftet åtgärdades snabbt av oss i föreningen och är nu kompenserad av hyresgästen.

Söndag den 19/9 är det åter dags att ta fram handskarna och komma till vår städdag mellan 10-13. Vi klipper, rensar, städar och mycket mer för att området ska vara trevligt att besöka. Efter avslutat arbete bjuds som vanligt på korv, fika och goda samtal. Kom och hjälp oss, det blir både roligare och lättare om vi är fler.

I samarbete med Vuxenskolan ordnar vi under hösten en utbildning med syfte att bli bättre på att filma inslag och marknadsföra oss på sociala medier. Studiecirkeln genomförs i vår lokal vid tre tillfällen, tisdagarna 12/10, 26/10 och 2/11 mellan 17.00-19.15. Elisabeth Wall är ledare.

Vill du vara med, kontakta Börje Jonsson före den 30/9 på mejl; studiecirkel@kronobäck.org

Du är också välkommen till årsmötet den 28/10 kl 19.00 med sedvanliga mötesförhandlingar, föreläsning och fika. Vi har bjudit in en av våra guider, Gunilla Söderberg, som berättar om ortsnamn, deras betydelse och uppkomst.

Vi gläds åt att sommarens två dramaguidningar kunde genomföras som planerat. Tyvärr hade vi inte vädret med oss men av många anmälda kom ett 20-tal vid varje tillfälle. Stort tack till alla de medlemmar som gjorde det möjligt.
Det har också varit god uppslutning på våra ordinarie guidningar och vi skickar ett stort tack till våra kunniga och engagerade guider.

Det är dock fortfarande oklart om vi kan genomföra höstens Skymningskväll den 18/11. Folkhälsomyndigheten tillåter ett större antal besökare utan sittplats men med uppmaningen att undvika trängsel, vilket kan vara svårt i ett begränsat utrymme.
Vi tänker vidare och återkommer med besked.

Hoppas på och önskar er alla en fin höst där vi kan genomföra våra aktiviteter!

Irene Holm
Ordförande Klosterruin Kronobäcks vänner

___________________________________________________________________________________________________________________

Mönsterås 210603 

Vid vårt senaste styrelsemöte kunde vi med glädje konstatera att det finns goda förhoppningar om att genomföra aktiviteter utomhus, om än med begränsat antal deltagare. 

Det innebär att vi genomför vårt planerade medlemsmöte på Kronobäck, men observera att det är flyttat till söndag den 20/6 kl. 15.00. 

Vi genomför det utomhus med information om kommande- och inställda aktiviteter. I programmet ingår också en guidning samt visning av vår nya utställning. Vi bjuder på fika och skulle regnet falla sitter vi under tak i utställningsdelen.  

I dag är vi 51 betalande medlemmar men önskar bli fler. Hjälp oss gärna att sprida information om vårt fina besöksmål och föreningens verksamhet för att hitta fler intresserade. 

Betala 100 kronor till bg 482-8281 eller swisha till 1231466663 och meddela namn samt mejladress.   

Den 16/5 trotsade 9 tappra medlemmar ett lätt vårregn och hann fixa mycket vid vårens städdag. Det är rensat vid källaren, runt brunnen och vid växthusmuren. Soptunnorna göms av en fin syrenhäck vilken också fick en översyn. 

Utställningsdelen vid huset är sopad och kistan städad. Plattorna är rensade och glas på lampor och skyltar tvättade. Trimmern har gjort ett stort jobb för att få bort gräset som växer nära muren. Städningen är en viktig del av vår verksamhet för att hålla platsen attraktiv. 

Vill du vara med, planera in höstens städdag den 19/9 kl 10-13. 


Vår ansökan till ”Stena Renewable” som delar ut Vindbonus till föreningslivet är inskickad med äskande om bidrag för två ändamål; en kommande utgrävning samt bokutgivning om Överstebostället.

Vi planerar en nyhet för sommaren. 

Den 30/6 och 11/8 kl 18.30 genomför vi dramaguidningar där medlemmar agerar statister, klädda i tidsenliga kläder för att levandegöra innehållet i en traditionell guidning. 

Det kommer annonser med information om anmälan till guidningen. 

Är du intresserad att vara statist, hör av dig till Börje Jonsson ansvarig för evenemangen. borjon5109@gmail.com

Det innebär inget mer förarbete än att vi träffas 17.30 samma dag för en genomgång samt ev. utdelning av kläder.  

De vanliga guidningarna genomförs som tidigare år på torsdagar och under juli även på söndagar.  

Utställningen om Överstebostället är nu så gott som klar. Vi planerar en öppning i mitten av juni.
Studiecirkeln fortsätter i höst för att transkribera det sista protokollet 

Länsstyrelsens nya broschyr om Kronobäck är färdig. Föreningen har bidragit med både bilder och textmaterial. Broschyren finns att hämta i kistan vid utställningsdelen.

Hoppas vi ses på medlemsmötet! 

Hälsar Irene Holm  ordförande KKV 

Mönsterås utskick 210501

Hejsan medlemmar!

Vi välkomnar våren på Kronobäck genom att förbereda den nya utställningen i Svinhuset. Nu stänger vi luckorna för några veckor
och gör plats för överste Roxendoff i egen hög person samt modeller av Överstebostället.

Som vi nämnt tidigare bygger utställningen på resultat från de protokoll som transkriberats i vår studiecirkel om Överstebostället.
Nu återstår bara ett protokoll att transkribera av de vi fått från Kalmar läns museum.
Vi har funderingar på att göra en bok av materialet, det är bara finansieringen som ska lösas

Studieförbundet Vuxenskolan och föreningen samarbetar kring fortsatt arbete med studiecirkeln
samt annan verksamhet. Ett av arrangemangen är den planerade filmutbildningen för intresserade
medlemmar, vilken vi hoppas blir av till hösten.
Vi reglerar vårt samarbete i avtal men håller även dörren öppen för andra studieförbunds erbjudande.

I covidtider minskar hyresintäkter, vilket är en betydande del av vår inkomstkälla.
Vi söker som vanligt kommunala bidrag för våra arrangemang och nu i vår även ”vindbonus”
från Stena Renewable (vindpark Åby-Alebo) som uppmanat föreningslivet i kommunen att söka bidrag.
Vi har även ett antal sponsorer som bidrar med intäkter till delar av vår verksamhet, bland annat utställningen.

Bion är inställd även i höst, det är inte troligt att vi får samla en större mängd publik på området inne i ruinen. Däremot har vi planer
på två dramaguidningar under sommaren. Då det kommer att krävas anmälan kan vi begränsa antal och på det sättet genomföra ett
arrangemang som kan skapa intresse för Kronobäcks historia.
Det kommer mer information på hemsidan www.kronoback.org och i vår facebookgrupp ”Klosterruin Kronobäcks vänner”.

Övriga guidningar genomförs som vanligt i sommar, torsdagar 18.00 under juli och augusti samt även söndagar kl 14.00 under juli.

Under hösten och delar av våren har huset varit uthyrt för del av kommunal verksamhet. Det har tyvärr inneburit en del skadegörelse
i och utanför huset. Händelserna är polisanmälda av hyresgästen och vi räknar med att få skadestånd för det vi blivit tvungna
att återinskaffa och reparera.

I vårt avtal med kommunen ingår att göra en besiktning av området varje vår. Efter möte med fastighetschefen Marcus Olsson och
byggnadsingenjör Niclas Svensson i mitten av april blev det bestämt att kommunen tar ner döda grenar som kan falla ner på besökare,
kontrollerar brandsläckare i Svinhuset samt kontaktar Anticimex för att få bukt med råttorna i Svinhuset.
Vårt beprövade råttgift fungerar inte längre.

Vår plan att ha en ”Kronobäcksdag” för enbart medlemmar lördag den 19/6 blir med stor sannolikhet reviderad.
Vi följer de råd som kommer och har ett vanligt medlemsmöte utomhus som reservplan. Vi informerar längre fram när vi vet mer.

Däremot hoppas vi kunna genomföra städdagen söndag den 16/5 kl 10-13. Det är ett stort område med uppgifter på skilda platser
som ska fixas, lätt att hålla avstånd. Kom och ta med handskar, kratta samt sekatör. Vi bjuder på lunch med korv, dricka och kaffefika.

Om du vill vara med i föreningen men glömt att skicka in din medlemsavgift så swisha 100:- till 1231466663 eller sätt in på bg 482-8281.

Hoppas vi syns på städdagen och håll utkik efter öppna luckor i Svinhuset.
Du får inte missa den nya utställningen!
Hälsar

Irene Holm
ordförande Klosterruin Kronobäcks vänner

Hejsan medlemmar! (Utskick 16 nov 2020)

Styrelsen
Nu har nya styrelsen konstituerat sig; Irene Holm valdes till ordförande vid årsmötet. Gull Strömberg fortsätter som vice ordförande.
Börje Jonsson sköter våra finanser även detta år och Helen Lindeborg har sekreteraruppdraget ytterligare ett år. Dorota Nygaard 
och Elisabeth Odarp är våra övriga ledmöter med interna uppdrag.
Hans Kihlbaum
och Berit Jönsson fick sina suppleantuppdrag vid årsmötet.

Medlemsavgift
Nu hoppas vi att du vill fortsätta ditt medlemskap i föreningen och betala in årets medlemsavgift 100:-,
på bankgiro 482-8281 eller via swish 1231466663.

Glöm inte att meddela namn och mejladress (vid förändring). Kontakt och information sker till största delen via mejl.

Utflyktsguide
Länsstyrelsen i Kalmar län tar just nu fram en utflyktsguide som innehåller tips om naturreservat
och mer renodlade kulturmiljöer i länet.
Vi gläds åt att Kronobäcks klosterruin är ett av besöksmålen och att vi i föreningen
har fått i uppdrag att ta fram text- och bildunderlag.

Podcaster och föreläsningar
I denna Coronapandemi när vi inte har möjlighet att arrangera de aktiviteter vi gör under normala tider vill vi istället tipsa om
några intressanta möjligheter att via din dator eller läsplatta lyssna på podcaster eller föreläsningar.

Kalmar Läns Museum

Här finns en podcast som tar upp allt från fönsterrenovering till regalskeppet Kronan,
från Nils Dacke till intressanta leder i skogen eller flera avsnitt om Ölands järnålder och Sandby Borg.

Sandby Borgs Vänner

1. Bondestenåldervandring på Öland med arkeologen Ludvig Papmehl-Dufay.

2. Guidning i Gråborg och vis St.Knuts kapell av arkeologen Emma Rydnér.

Tips: Svt:s Vetenskapens värld sänder ett entimmesprogram om Sandby Borg den 23 november.

Föreläsningar av Jonny Nilsson

Vår egen medlem, lokalhistorikern Jonny Nilsson har lagt ut ett antal föreläsningar på You Tube:

Sök på Jonny Nilsson och Mönsterås.

Det finns mycket intressant historia att lyssna på.

Föreningens studiecirkel och utställning

Studiecirkelns medlemmar fortsätter att transkribera och läsa digitaliserade syneprotokoll från Kronobäck.
Protokollen från 1759 är klara och nästa utmaning är 1748 års protokoll.
Studiecirkelgruppens arbete är underlag för kommande utställning som ska ge en bild av Överstebostället på 1750-talet.

Utställningen är en del av föreningens verksamhet med syfte att ge besökare möjlighet att uppleva och få information om Kronobäck och
platsens rika historia. Utställningen är möjlig genom ideellt arbete av medlemmar och ekonomiskt stöd av sponsorer.
Kontakten med nya och befintliga sponsorer är därför mycket viktig.

Vi behöver dig som är intresserad och vill hjälpa oss som håller i sponsorskontakter.
Hör av dig till någon i styrelsen så får du veta mer!

Önskar er en fortsatt fin november och hoppas på Skymningskväll 2021!

Hejsan! (utskick 24 okt 2020)

Årsmötet är genomfört och vi påbörjar ett nytt verksamhetsår.
Styrelsen innehåller samma ledamöter och suppleanter som föregående år med Irene Holm som ordförande.
Övriga uppdrag fördelas vid kommande styrelsemöte i november.

Trots påverkan av Covid-19 med inställda evenemang ser ni i bifogad verksamhetsberättelse
att det hänt en hel del under det gångna verksamhetsåret.

Vid årsmötet föreläste Peter Danielsson, Kalmar läns museum, om ”Krigshjältar och jordbrukare på Kronobäck”.
Han berättade engagerat om bl.a. några av de överstar på Kalmar regemente som, mer eller mindre, bodde på
och brukade det tilldelade överstebostället Kronobäck.

På årsmötet presenterade vi också temat för nästa års utställning.
Den ska ge en bild av överstebostället med tillhörande byggnader från mitten av 1700-talet.
Underlaget kommer bl.a. från vad deltagarna i föreningens studiecirkel hittat
när de transkriberat av- och tillträdesprotokoll.
Arbetet med utställningen går nu in i ett skede med mycket praktiskt arbete, bl.a tillverka och inreda hus. Vi önskar och hoppas på att fler vill vara med och hjälpa till med detta spännande projekt.

Nästa träff är redan på måndag den 26/10 kl 18.00 i vår lokal på Kronobäck.
Kan du inte då men vill vara med, hör av dig till Irene eller Börje för kommande datum.

Till slut måste vi också meddela att Skymningskvällen inte genomförs på grund av den rådande Covid-19 situationen.

Medlemsutskick, 2 september 2020

Hejsan! Sensommaren är här och styrelsen har haft sitt första möte efter sommaruppehållet. Vår ambition är att hålla er medlemmar uppdaterade på verksamheten och göra utskick efter våra möten.

Guidning
Under sommaren har guidningarna på området fortsatt som vanligt. Åhörarna har varit fler än förra året.
Vi gläds också åt att föreningen fick fyra nya guider vid vårens guideutbildning. De har genomfört sommarens program tillsammans med ”de gamla guiderna”. Inför utbildningen i våras fanns det fler som var intresserade men som inte kunde delta.
Det kanske också är någon ny som vill hänga på. Därför ställer vi frågan igen till er medlemmar.
Är ni intresserade av att gå guideutbildning våren 2021 så hör av er till Börje Jonsson, borjon5109@gmail.com

Städdag
Vid höstens städdag söndag den 20/9, kl. 10-13, räknar vi bland annat med att räfsa samt klippa buskar och sly.
Vi avslutar som vanligt med att bjuda på grillad korv och kaffe. Allt sker givetvis utomhus med avstånd.
Ta gärna med egna redskap och handskar.

Årsmöte
Vid årsmötet torsdag den 22/10 kl. 19, lånar vi Klubb kulturs lokal (Storgatan 75 Mönsterås, bredvid Glasmästeriet).
Då kan vi vara i en större lokal och anpassa mötet efter rådande föreskrifter från Folkhälsomyndigheten.
Vi avslutar mötet med en föreläsning av Peter Danielsson, hembygdskonsulent vid Kalmar läns hembygdsförbund samt
historiker vid Kalmar läns museum.
Föreläsningen har rubriken, ”Krigshjältar och storjordbrukare – boställesinnehavarna på Kronobäcks översteboställe”


Utställning 2021

Våren 2021 ska utställningen i ”Svinhuset” bytas ut. Den ska handla om överstebostället på Kronobäck och utgå från det material
som studiecirkelgruppen tagit fram. Det behövs många arbetstimmar för att göra modeller av hus, människor, landskap m.m.
Vi ska också plocka fram den information, ur alla de protokoll studiegruppen översatt, som vi vill visa våra besökare,
Vi informerar ytterligare vid årsmötet.
Är du intresserad och vill delta är du välkommen till Kronobäck på uppstartsmöte måndag den 26/10 kl. 18.

Skymningskvällen
Evenemanget är planerat till torsdag den 19/11 kl 18-19. Det är dock fortfarande osäkert om det kan genomföras.
Programmet är förberett men vi avvaktar Folkhälsomyndighetens beslut framöver.
Det kommer vidare information på sociala medier och via annons.

Digitaliserad information om Kronobäck
Kommunen har arbetat med att digitalisera kulturhistoriska platser där QR-koder ger information om platsen.
Kronobäck har första koden på plats vid en av ingångarna till klosterruinen. Ytterligare en är på gång i anslutning till källaren.

Wifi
Nu har vi tillgång till wifi i huset på Kronobäck.
Vid uthyrning finns manualer som ger information om inloggning.

Hejsan alla medlemmar i ”Klosterruin Kronobäcks vänner”! (Utskick 2 juni 2020)

Det blir som bekant ingen Kronobäcksdag i år. Söndag den 14 juni 15.00 träffas vi istället vid en fortsatt sommarstädning av området.  
Vi avslutar med samkväm utomhus, givetvis med ”coronadistans.” 
Den föregående städningen behöver kompletteras med lite mer målning, 
gräsklippning och ogräsbekämpning. (ta med redskap och handskar). Vi får också nöjet att delta i en övningsguidning med föreningens nyutbildade guider.  Föreningen bjuder på korv och bröd med tillbehör, drycken tar du med själv. Önskas annat att äta tar du också med själv. På grillen finns alltid plats. 

Svara i vändande mejl om du kommer!  Vi ställer in vid regn. 
 
Övrig aktuell information;

Utomhusbion är inställd i år. Det är fortfarande osäkert om vi får samla en större grupp i augusti och beslutet kunde inte skjutas upp.  Vi vill vara på den säkra sidan och avvaktar med höstens planerade föreläsningar till våren.
Guidningarna fortsätter som vanligt den här sommaren. Under juli och augusti är det guidning varje torsdag kl 18.00 samt under juli även söndagar kl. 14.00

På vårt önskemål har Mönsterås kommun beslutat att måla Svinhuset i sommar. Det gläds vi åt. 

Styrelsen har påbörjat en inventering med fotografering och dokumentation av material som föreningen har på Kronobäck. 

Vi har en ny arkiveringsplan och arbetet med att scanna in dokument och arkivera enligt planen är påbörjat och planerat att vara klart det här verksamhetsåret.  

Studiecirkeln om Överstebostället fortsätter i september med mer ”detektivarbete”. De flesta protokoll från 1700 – 1800 talen är översatta.
Nu ska fokus vara att hitta och tolka information som kan skapa en bild av hur livet såg ut och hur husen i området var placerade.
Kontakta Börje Jonsson i styrelsen om du vill delta.

Hoppas vi ses på Kronobäck den 14/6, 
annars önskar vi en riktigt skön sommar!

Hejsan, medlem i Klosterruin Kronobäcks vänner! (Utskick 26 april 2020)

Då medlemsmötet i mars blev inställt pga. det rådande covid-19 läget vill vi informera dig om föreningens aktiviteter via mejl istället.

Städdagar 17 maj och 22 sepkl.10-12.30
Ta med krattor, handskar och sekatör om du har.
Föreningen bjuder på grillad korv och kaffe med tilltugg.

Utställningen
Vi behåller 2019 års utställning, som kommer att uppdateras och snyggas till under maj månad.

Kronobäcksdagen 14 juni kl.11-15
Aktiviteten är inställd pga. rådande covid-19 läge. 

Guidningar
Genomförs som planerat under juli och augusti torsdagar kl.18.00.

Under juli även söndagar kl.14.00.
http://www.kronoback.org/boka-guidning/

Bio 21 aug kl. 21.00
Planerad att genomföras.
Se information på hemsida och facebook framöver.

Årsmöte 22 okt kl.19 och
Skymningskväll 19 nov kl.18-19
Hoppas vi kunna genomföra i höst.

StudiecirkelÖverstebostället 200 år
Studiecirkeln fortsätter och vi översätter rapporter/husesyn från överstebostället.
Vi ska titta vidare på hus och byggnader, kartor och torp som tillhörde överstebostället så arbetet i studiecirkeln fortsätter.
Överstebostället är ev. ett förslag till utställning 2021.
Hör av dig till Börje Jonsson om du är intresserad att vara med.

Övrigt
Vi har i dagsläget 54 medlemmar men vill gärna bli fler.
En blivande medlem i föreningen kontaktar någon i styrelsen, se hemsidan, eller sätter in 100 kronor på bankgiro 482-8281
och anger namn och e-postadress på talongen.
För att kunna genomföra våra evenemang, som drar många besökare, behövs fler som kan hjälpa till.
I år har vi ställt in Kronobäcksdagen, men det är ett evenemang som vanligtvis kräver en omfattande planering och många händer från medlemmar.
Bion och skymningskvällen kräver inte lika många deltagare men man kan alltid delta som ”åskådare” dvs. omklädda och mingla runt bland deltagarna och hjälpa till där det behövs.

Vi har i vinter varit en liten grupp som framförallt sytt nya barnkläder till föreningen, men även egna medeltida kläder.

Är du intresserade av att sy kläder hör av dig till någon i styrelsen så ser vi om vi kan ordna en grupp även kommande vinter.

Den gångna helgen, 25-26 april, har vi utbildat nya guider till föreningens verksamhet.

Förhoppningen är också att vi kan bjuda in till föreläsningar under hösten. Vi avvaktar läget när det gäller covid-19.
Håll utkik på hemsidan eller facebook.

Snart har vi bredband i huset, dvs. man kan använda kommunens bredband när man hyr huset eller vid möten.

Har du frågor om våra evenemang eller föreningen?
Hör gärna av dig till någon i styrelsen.
http://www.kronoback.org/om-klosterruin-kronobacks-vanner/styrelsen/

Med hopp om en ljusning i covid-situationen och att vi kanske ses i ruinen på städdagen eller vid någon guidning, önskar jag och styrelsen dig en fortsatt trevlig vår och sommar!

Välkommen till föreningens årsmöte 2020 (utskick 23 feb 2020)

torsdag den 22/10 kl 19.00 i Klubb Kulturs lokaler, Storgatan 75, Mönsterås.

Efter mötet föreläser Peter Danielsson om ”Storjordbrukare och krigshjältar”.

Dagordningen för mötet är bifogad mejlet.

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och;
*använder en lokal som ger möjlighet att skapa distans
*ber dig stanna hemma vid minsta symtom
*bjuder inte på fika det här mötet

Inför kommande verksamhetsår behöver vi bli fler funktionärer i föreningen.
Det innebär inte en styrelseplats utan uppdrag som är kopplade till styrelsens arbete.

Vår sponsorgrupp önskar en eller två nya medlemmar som vill hjälpa till att hitta nya
sponsorer samt hålla kontakt med befintliga.

Vi har en fin lokal som många vill hyra. Vår bokningsansvariga ska lämna sitt uppdrag
och vi behöver en ny. Uthyrningen sker genom ett bokningssystem på hemsidan och
som ansvarig sköter du kontakten med hyresgästen och föreningens kassör.
Öppningarna och koll av lokalen är ett ansvar som delas med fler i styrelsen.

Hör av dig till någon i styrelsen eller kom till vårt årsmöte om du vill eller
känner någon som vill delta i det inspirerande arbetet att göra
Kronobäcks klosterruin med omgivning,
till en intressant plats att besöka.