Invigning av nya utställningen 29 maj 2016

Söndag den 29 maj var det dags för invigning av den nya utställningen. Temat för årets utställning är Trädgårdar i Kronobäck. Vi vill visa hur trädgårdens användning har förändrats genom århundraden. Ordförande hälsade de ca 40 tal besökarna välkomna och berättade om de olika fönsterna i utställningen.


Året är 1487. Klockan är 10 den 30:e maj. Lekbrodern tillika trädgårdsmästaren Holmerus är i full färd med vårbruket i klostrets örtes- och kålträdgård. Johannitermunkarna utvecklar odlingens alla möjligheter i sin Klosterträdgård. Kunskapen lärs ut till traktens bönder och nymodigheter som gödsling och bevattning förbättrar avsevärt skördarna. Därigenom höjs levnadsstandarden för ortens befolkning. Trädgården är en mycket viktig hörnpelare i klosterlivets vardag.

Året är 1792 och den före detta generalmajoren vid Kalmar regemente Daniel Schönström har slumrat till. Han drömmer om sin engelska park vid Kronobäck.Ruinen utgör det pittoreska inslaget som eftersöks av tidens mode. Han fick nyligen ett paket med en reseskildring gjord av Carl Jonas Linnerhielm. Om Kronobäck skriver denne: ”Vid Ålhem sammanstöter den så kallade Stranda eller Westerviksvägen, utmed hvilken man en mil sörut ser qvarlefvor af kronobäcks kloster, hvilka göra en dyster contrast mot den ovanligt vackra trädgård, förre chefen för Calmar regemente, herr general-Majpren Schönström, låtit vid detta dess Boställe med mycken kostnad anlägga, och i hvars hörn denna svaga lämning af tjocka murar nu torde osköflad få bibehållas.”

Året är 1951 och det är höst och den hektiska skördeperioden för året är nästan avslutad här i trädgårdsmästeriet på Kronobäck.Trädgårdsmästarparet Ella och Sture Holm har tillsammans med sina tre barn byggt upp en blomstrande och lönsam trädgårdsrörelse sen de flyttade hit för tio år sedan. Så kommer dagens första kunder cyklande till Kronobäck och fru Ella hälsar välkommen, expedierar vant och ger goda råd om såväl förvaring som tillagning av rotfrukterna. Den givmilde Sture brukar ofta förära medföljande barn en liten vindruvsklase. För barnen är detta överväldigande och för Sture är denna lilla gest ett ”Tack för besöket och välkommen åter”.


Stranda trädgårdsförening gästade Kronobäck och sålde plantor och blommor av olika slag. De gav också tips om hur man sköter sina plantor.

Elgerums handelsträdgård fanns också på plats och Berit hade massor av blommor till försäljning.

Efter att man tittat och lyssnat på K-G berättarröst om utställningen kunde man leka medeltida lekar och prova kläder.

20160529_110500 (720x1280) 20160529_110609 (1280x720) Chrille (720x1280) glada herrar (1280x720) IMG_1002 (1280x960) IMG_1011 (960x1280) IMG_1015 (1280x960) IMG_1016 (1280x960) IMG_6896 (1280x853) IMG_6897 (853x1280) IMG_6898 (1280x853) IMG_6900 (1280x853) IMG_6901 (1280x853) IMG_6902 (1280x853) IMG_6904 (1280x853) IMG_6905 (1280x853) IMG_6906 (1280x853) IMG_6907 (1280x853) IMG_6908 (853x1280) IMG_6914 (1280x853) IMG_6924 (853x1280) irene (720x1280) lucköppning2 (1280x853) lyssning (1280x853) munkar (720x1280) Peter (720x1280) skamstock (1280x853) Ulrika i skamstock (1280x720)