Årsmöte 24 oktober kl 19.00

Välkomna till föreningens årsmöte torsdag 24 oktober kl 19.00 i Kronobäck.

Vi börjar med fika och sedvanligt årsmöte enligt föredragslistan som skickats ut på mejl.

Sen berättar vi lite om föreningens aktiviteter under 2020.

Mötet avslutas med ett kort föredrag om Heliga Birgitta av K-G Lundgren.

Protokoll från mötet finns på hemsidan.