Utgrävning av mur vid källaren

Nu är äntligen beslut klara och vi ser fram emot att genomföra utgrävningen vid Kronobäck, onsdag 27/9 till fredag 29/9.
Arkeolog/er från Kalmar läns museum ska leda arbetet med hjälp av oss intresserade medlemmar i föreningen.

Undersökning sker i området söder om och i anslutning till källaren.
Vi vill få svar på huruvida källarbyggnaden ursprungligen har varit större och ev. rester av en större byggnad som funnits på platsen.

Vi ska undersöka en mindre yta, söder om källaren. En ruta, ca 2×2 meter torvas av för hand och grävs sedan i lager ner till dess att eventuella murar eller konstruktioner påträffas. Ev. grävs ett mindre schakt i vad som kan vara motsvarande hörn på en eventuell stensyll i SÖ för att verifiera byggnadens storlek i öst-västlig riktning.

Vi hoppas att du som medlem i föreningen vill ta chansen att vara med när vi förhoppningsvis hittar ny, spännande information om platsens historia.

Som deltagare vid utgrävningen har du oömma kläder och tar med egen lunch. Föreningen står för kaffe, smörgås och fika alla dagarna.
Har du så ta med; murslev/skärslev, hacka, spade och sekatör. Är du intresserad av att delta …. 1, 2 eller alla 3 dagarna hör av dig till Iréne Holm. Kontaktuppgifter finns här på hemsidan.

Är du inte medlem och vill vara med och gräva, då kan du läsa här på hemsidan hur du blir medlem.

Vi kommer att ha guidningar under dagarna för dom som kommer förbi och vill veta vad vi gör. Ev tider kommer på FB sidan.