Styrelsen

Vill du nå föreningen kan du göra det via mejl: info@kronoback.org

Styrelsen består av:

Ordförande
Irené Holm, 070-5130540
irene.holm(a)kronoback.org

Vice Ordförande
Gull Strömberg, 070-3613216

Kassör
Börje Jonsson, 070-3729161

Sekreterare
Helen Lindeborg 073-0230860

Ledamot
Elisabeth Odarp 070-3660621
Dorota Marzena Nygaard

Suppleant
Hans Kihlbaum 070-2821190
Berit Jönsson