Om platsen

Koret vid Kronobäcks KlosterruinI Kronobäck, söder om Mönsterås och alldeles nära Kalmarsund, står ruinerna av en medeltida klosterkyrka som byggdes under sent 1400-tal. Det var Johanniterorden, en hospitals-  och riddarorden med säte på Rhodos, som anlade ett kloster där munkarna huvudsakligen ägnade sig åt sjukvård. Klostret hade mycket stor betydelse för människorna i området som kunde få hjälp och vård och förbipasserande sjöfarare eller vandrare kunde stanna här för vila under sin resa.

Aktiviteten kring klostret var stor. Här rörde sig både vanligt folk och rika, mäktiga människor.  Mönsteråsbygden hade vid den tiden flera stora adliga gods som hade nära kontakter till den svenska kungamakten och ut i Europa. Munkarna i Kronobäck hade också nära kontakter med Johanniterordens övriga kloster, både i Skandinavien och Europa. Dessa kontakter bidrog till att man vid klostret i Kronobäck hela tiden tog till sig de senaste kunskaperna inom bland annat läkekonsten.

Laurens Axelsson Totts gravsten. Runt platsen finns många lämningar som tyder på att folk har vistats i Kronobäck ända sedan stenålder. Idag är klosterkyrkoruinen en mötesplats för arkeologer, skolbarn, turister och andra historieintresserade. Tillsammans försöker vi levandegöra det medeltida klostret på olika sätt. Välkommen att besöka platsen och våra arrangemang!