Om Klosterruin Kronobäcks Vänner

Föreningen Klosterruin Kronobäcks Vänner bildades under våren 2009, och hade sitt första årsmöte oktober 2009.

Föreningens ändamål och syfte

Föreningen Klosterruin Kronobäcks Vänner arbetar för att öka kunskapen om Kronobäcks historik och plats i det lokala samhället.

Syftet uppnås genom att aktivt genomföra:

  • Anordna evenemang såsom marknader, konserter, guidningar mm.
  • Anordna föreläsningar.
  • Aktivt verka för att genomföra och delta vid arkeologiska undersökningar.
  • Bygga upp och tillgängliggöra ett arkiv med dokumentation kring platsen
  • Stödja andra kultur- och utbildningsverksamheter eller evenemang som verkar i föreningens syfte.

Föreningens verksamhet är religiöst och politiskt oberoende.

Skymningskväll
Städdag i september
Samlingslokal
Ruinen
Hela området
Parkeringsvakter, Tommy, Terje och Börje, ett nutida problem som måste lösas
Parkeringen
Dorota, Hans, Iréne och Elisabeth
Terje och Iréne
Peter
Föreläsning på medlemsmöte av Ulrika W