Bli medlem

Vill du bli medlem i föreningen kontakta någon i styrelsen eller sätt in 100 kronor på bank-giro 482-8281. Ange ditt namn och e-post-adress på talongen.

Kontakt med medlemmar sker enbart via e-post.

För frågor kring medlemskap kontakta någon i styrelsen.