Ruinen i mörker

Föreningen tyckte att kommunens vackra ruinen var värd lite uppmärksamhet även under den mörka tiden på dygnen. Hösten 2016  sattes lampor upp som belyser ruinen. Bertil Johansson har fotograferat ruinen vid olika tidpunkter. Bilder som verkligen gör ruinen rättvis i mörkret. Det tackar vi Bertil för.