Historik Kronobäck 1900-tal

 


Det anlades ett trädgårdsmästeri vid klosterruinen i början av 1900-talet. ”Mäster” Johansson bodde i det boningshus som fanns uppfört bredvid växthusen. Sture Holm började arbeta som lärling i trädgårdsmästeriet omkring 1920. Han övertog rörelsen i mars 194 1efter att stället stått tomt och öde en tid och flyttade in med fru Ella, sonen Lennart 6 år och nyfödda dottern Gun . Sture arrenderade ca 2 hektar av dåvarande arrendator av Kronobäck, Karl Axel Cedergren.


Sture fick börja renovera växthusen som var placerade som ett U i anslutning till boningshuset och det fanns även ett mindre växthus mot den idag befintliga muren söder om källaren.

I trädgården odlades bl.a. potatis, rotfrukter, bönor, hallon, jordgubbar, vinbär och olika snittblommor.

Källaren användes som förvaring av bl.a. rotsaker, potatis och blommor vintertid. Sommartid användes den till kylförvaring av matvaror och snittblommor.

Den stensatta brunnen söder om källaren användes att försörja familjen och trädgårdsmästeriet med vatten hela året.

Träbyggnaden söder om klostret användes mestadels av tiden som vedbod. När Sture Holm i slutet av 1940-talet köpte en gammal Volvo årsmodell 1924 med träratt blev det istället garage.

Familjen utökades 1949 av ännu en dotter Siv. De bodde vid trädgårdsmästeriet till 1960 när ett nytt hus byggdes 500m norr om klostret. Det gamla boningshuset revs i slutet av 1960-talet Man hade planerat att flytta trähuset till den nya tomten men pga. husbocksskador kunde man inte genomföra flyttningen. Sture och Ella Holm lade ned trädgårdsmästeriet i slutet av 1970-talet och växthusen revs straxt där efter.

Kronobäcks klosterruin 1910
Kronobäcks klosterruin 1910

Under 1940-talet renoverades ruinen.