Gamla bilder Kronobäck

136 Trädgårdsdrängar vid Kronobäck 135 Trädgårdsmästare Jansson med familj i Kronobäck 90, Norra långhusväggen, detalj foto Manne Hofrén 1931 89, Vapenhuset, nordvästra hörnet, foto Manne Hofrén 1931 88, Långhuset nordvästra hörn foto Manne Hofrén 1931 87, Del av norra långhusväggen foto Manne Hofrén 1931 86, murpatri i nordväst sett inifrån foto Ivar Modéer 1927 85, Murparti i nordväst, foto Ivar Modéer 1927 83, Klosterruinen samt planritning. Foto efter Nils Isak Löfgren, Kalmar stift, ATA 82, planritning och elevationsritning. Foto efter uppmätningsritning 1925, Kockum 81, planritning och elevationsritning, Fotot efter uppmätningsritning 1925 Kockum 80, parti mellan ruinen och källaren med svinhuset och avträde 79, koret med sophög 78, källare söder om ruinen, foto Manne Hofrén 68, Kronobäcks gamla kungsgård med kyrkoruinen samt planritning. Foto efter teckning av Nils Isak Löfgren, foto Nils Lagergren 35, långhuset, västra delen, tornet, mot öster. 34. västra ingången mot väster. 25, klosterruinen mot nordväst, från början av 1900-talet 21, Manne Hoftén Klsoterruinen mot norr 20 Manne Hofrén Klosterruinens inre mot väster 19, Manne Hofrén Klosterruinens inre mot väster 18, foto Manne Hofrén, klosterruinens inre mot nordöst 12, 1794 efter teckning Linnerhjelm 7 Ivar Modée 1927, mot norr, två dgr före arbetets avslutande 6 5, 1931 Hulda Kristina Andersson 1794