Bilder från utgrävningen på 1940-talet

9 13,foto Bertil Berthelson 14, Beril Berthelson 15, Bertil Berthelson 17, Bertil Berthelson 23 24, Klosterruinen mot nordväst 26, Klosterruinen och dess omgivning, Flygfoto 27,klosterruinen och dess omgivning, flygfoto 28 stenmursschakt från nord-nord väst 29 långhuset södra fasaden mot sydöst 30, Bertil Berthelson 31 32, foto K.G Petersson-1953, vägarbetea från syd-syd-öst. I bakgrundens mitt den stenmur som ska flyttas 33, k. G Petersson-1953. Området öster om kyrkoruinen från sys-sys-öst. Till höder nuvarande stenmur, till vänster schaktet för nya stenmuren 36, koret västra del, långhus, torn, mot öster. 37, långhuset sydöstra hörn mot nordväst 38, koret mot väster 39, långhuset, östra delen, koret, västra delen, mot nordväst. under utgrävning. 40, långhuset och torn mot nordväst 41, koret mot sydväst 42, koret mot sydväst 43, koret, norra väggens utsida, mot norr 44, koret mot sydväst, efter konservering 45, korets västra del mot sydöst 46, västra väggens grundmur mot sydöst 47, västra väggens grundmur mot norr 48, koret, södra väggen, dörröppning mot norr 49, murklack mot norr 50, murklack mot sydöst 51, murklack mot sydväst 52, grundmur, mellan två murklackar mot öster 53, koret mot nordöst 54, koret mot sydöst 55, koret östra muren mot söder 56, koret dörröppning mot norr 57, koret, dörröppning mot söder 58, koret mot sydöst. efter konservering 59, Koret och sakristian mot nordöst. efter konservering 60, Korets östra mur, mot nordöst. Efter konservering. 61, Sakristian mot öster. 62, Sakristian mot norr. Efter konservering 63, Långhusets norra fasad mot nordväst. 64, Norra sidoskeppets västra mot sydöst. 65, Långhuset södra väggen dörröppning 66, Långhuset norra väggen, dörröppning, raserad 67, Norra sidoskeppet, västra väggen, fönsteröppning 69, tornet mot sydväst 70, tornet västra fasaden norra strävpelaren 71, tornet västra fasaden södra strävpelaren 71a, tornet södra fasaden, strävpelaren 72, västra huvudingången 73, västra huvudingången, södra dörrposten 74, torntrappan 75, torntrappan 76, tympanosten, i orört läge 77, tympanosten 91, Koret mot öster 92, Interiör mot öster 93, Altaret norra sidan mot väster 94, altaret södra sidan mot sydväst 95, Altaret efter konservering 96, vinkeln mellan långhus och kor, norra sidan mot nordöst 97, vinkeln mellan långhus och kor, norra sidan mot öster 98, fog mellan korets södra vägg och södra sidoskeppets östra vägg från nordväst 99, norra sidoskeppets västra del mot sydöst 100, vinkeln mellan långhus och torn norra sidan 101, långhusets nordöstra hörn 102, långhusets sydöstra hörn 103, pelare 104, pelare 105, pelare 106, pelare 107, pelare 108, pelare 109, pelare 110, pelare 111, pelare 116, pelarbas 115, pelarbas 114, pelarbas 113, pelarbas 112, pelarbas 117, triumfbåge, norra vederlaget 118, Triumfbågen, norra vederlaget 119, triumfbågen, södra vederlaget 120, norra sidoskeppet, källaren, före utgrävning 121, källaren 122, källaren, södra muren 123, pelare nr1 foto Nils Lagerholm 124, pelare nr 2, helt rekonstruerad sommaren 1948 foto Nils Lagerholm 125 pelarbas Foto Nils Lagerholm 126, pelarbas detalj, foto Manne Hofrén 1949 127, gravsten över medlem av ätten Thott, under framgrävning 128, gravsten över medlem av ätten Thott, i orört läge 129, gravsten över medlem av ätten Thott, Före konservering 130, Gravsten över medlem av ätten Thott, Efter konservering, foto C.F Tranchell 131, gravsten Thott, uppställd 132, smyckebrakteat, foto Nils Lagregren 133, plåtbehållare med bougier, foto Nils Lagergren 134, plåtbehållare med bougier 1950