Regler för hyra av huset

Vid hyra av huset skriver du  på ett kontrakt som omfattar följande punkter:

  • Huset uthyres i befintligt skick om inte annat överenskommits
  • Hyresgästen, vars minimiålder är 25, ska ta del av regler som gäller för lokalen.
  • Hyresgästen ska själv närvara vid det evenemang som planeras i huset.
  • Hyresgästen ska känna till hur många som får vistas i lokalen samt tillse att detta antal inte överskrids under hyrestiden.
  • Hyresgästen ska känna till var utrymningsvägar finns samt tillse att dessa inte är blockerade under hyrestiden.
  • Hyresgästen ansvarar för städning av lokalen, samt tillser att inte sopor eller annat avfall lämnas i lokalen eller dess omedelbara närhet.
  • Hyresgästen ansvarar för ordningen i lokalen och i dess omedelbara närhet.
  • Hyresgästen stänger fönster, låser huset och gör översyn av det närmaste yttre området.
  • Hyresgästen ska väl vårda lokalen med vad därtill hör och är skyldig att ersätta all skada som uppkommer (Hyresgästlagen § 24). Skada ska omedelbart anmälas till hyresvärden.
  • Om lokalen ej är städad enligt checklista vid besiktning kan tillägg för städning tillkomma.