7 april – Sara Risberg

7 april: Sara Risberg från från Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet föreläser vid ruinen om sin bok ”Auctoritate Papae” kl 19:00.

I boken utges de nådeansökningar som personer i Sverige gjort till påven under 1410-1526. Sara kommer att särskilt berätta om en munk vid Kronobäck och en präst i Kalmar som sökt nåd hos påven.

Sara presenterar föreläsningen så här:

Den medeltida penitentiarian var ett av många ämbeten inom det påvliga hovet i Rom, ofta kallat ”botgöringsdomstol”. Där behandlades ärenden som hade att göra med synder eller brott mot den katolska kyrkans lag. 

Normalt kunde sockenprästerna ge sina församlingsmedlemmar syndaförlåtelse, men i särskilt allvarliga fall hade inte de lokala prästerna eller ens biskoparna den befogenheten. Syndaren var då tvungen att vända sig till det påvliga penitentiarieämbetet. 

Sara Risberg arbetar med de svenska medeltidsbreven på Svenskt  Diplomatarium, Riksarkivet. Hon disputerade i latin år 2003 på en avhandling om Vadstenabrödernas sedvanebok, Liber usuum. Boken  Auctoritate Papae, som sammanställer bevarade dokument ur penitentiarian från det medeltida Sverige och Finland, utkom år 2008.