Kulturstipendiat 2012

Kulturnämnden har beslutat att utse Iréne Holm, KG Lundgren, Ulrika Wretås, Caroline Svensson och Gull Strömberg till Mönsterås kommuns kulturstipendiater 2012.

Motivering:

Föreningen Klosterruin Kronobäcks vänner arbetar  framgångsrikt för att öka kunskapen om Kronobäck Klosterkyrkas historik och plats i det lokala medeltida samhället. Föreningen har tagit fasta på och deltar i förverkligandet av den utvecklingsplan för Kronobäcks klosterkyrkoruin som tagits fram av kommunen i samarbete med Kalmar läns museum. Genom evenemang som ”Kronobäcksdagen – en familjedag i medeltida miljö”, guidningar i anläggningen, utomhusbio samt ”systuga” för att sy egna medeltidskläder har föreningen under 2012 arbetat för att levandegöra platsen. Stipendiaternas hängivna och ansvarsfulla ideella arbete i föreningens styrelse har varit en förutsättning för den positiva utveckligen vid Kronobäcks klosterkyrkoruin.