Arbetet med utställningen 2017

Under hösten 2016 och våren 2017 har en grupp arbetat med att skapa en ny utställning om platsen Kronobäck.

Årets titel blev ”Från härbärge till klosterkyrka” och handlar om platsen vid tre olika årtal 1292, 1350 och 1510. Utställningen kan du se när som i de tre fönster som finns på långsidan av det tidigare svinhuset vid sidan av klostret. Det finns en folder att ta med hem som återger det du kan lyssna till på plats. På sidan bredvid dörren finns en tavla med text om sjukvården på den tiden. Den kan du ladda hem här från sidan, under utställningsmaterial.