Utgrävning september 2023

Mellan 27 och 29 sept genomfördes en utgrävning söder om källaren på Kronobäck. Under ledning av Cecilia Ring från Kalmar läns museum fick föreningens medlemmar gräva bredvid den befintliga källaren och undersöka om det fanns en husgrund som Johanniterna kunde haft som bostad. Vi fick tillstånd av Länsstyrelsen att ta upp två schakt. Vi hittade inte så många spännande fynd i schakten, mest djurben, fiskfjäll, skärvor och massor av sten.  Men en bit ner i det större schakten fann vi så då en husgrund, samtida med källaren? Det var mycket rasmassor att gräva upp men alla jobbade så länge man orkade och sen tog nästa man/kvinna vid. När vi kommit en bit ner på husgrunden öppnade sig ett hål i en hörnet. En öppning på ca 60 x 50 cm som ledde ut genom husgrundens tjocka murar. Tyvärr tog vårt tillstånd slut vid muren så vi kunde inte ta reda på vart den ledde. Vi måste också ta reda på vad öppningen hade för syfte. Så föreningen får fortsätta spara pengar från våra evenemang och allmosor. Kanske hitta en bra sponsor. För visst vill vi veta mer?

Stort tack till alla medlemmar som gjorde ett hårt jobb utan att klaga när solen sken eller regnet duggade. Eller när armarna värkte och ryggen var öm. Kanske för att vi hade så trevligt hela tiden. Stämningen i gruppen var enastående. Kaffe och macka hjälpte till att hålla humöret på topp.

Här hittar du rapporten som museet sammanställt.

Vi som deltog på utgrävningen:

Irene Holm Helen Lindeborg Ulrika Wretås

Christina Englund Tommy Englund Michael Pettersson

Peter Christensson Gull Strömberg Börje Jonsson

Birthe Kronblad Björn Kronblad Elisabeth Odarp

Hans Kihlbaum Stellan Hamrin Sofia Friman

Ann-Kristin Thunberg Håkan Fältman Ellen Sjömålen

Hedvig Sjömålen Cecilia Ring från Kalmar läns Museum