Medlemsavgift

Verksamhetsåret för föreningen avslutades siste september,
därav kommer  en påminnelse om medlemsavgiften för kommande år. Som tidigare
tar vi 100:- som sättes in på bg 482-8281.