Höststädning 25 september

Söndagen den 25 september samlades några medlemmar från föreningen för att
höststäda runt ruinen. Ogräste i koret rensades bort liksom gräs utmed ruinens väggar.
Runt huset togs mer ogräs bort och slänten upp till brunnen rensades på
sly. Arbetet avslutades med grillad korv och fika i den sköna höstsolen. !