Medlemsmötet 17 mars

Medlemsmötet samlade tyvärr inte så många av våra medlemmar trots den intressanta agendan.

De som var där fick höra om våra evenemang som planeras under året. Ulrika, K-G och Iréne berättade om den kommande utställningen som i år har temat Trädgård. Arbetet pågår för fullt och vi planerar invigning söndag 29 maj kl 11.

Ulrika berättade vidare om den tänkta utgrävningen i september. Vi har tillstånden som krävs från Länsstyrelsen men tyvärr fattas det pengar. En utgrävning som leds av Kalmar läns museum beräknas kosta 125 000 kronor. Vi har idag samlat in 60 000 kronor genom sponsorer och ansökan i fonder. Föreningen går själva in med 20 000 kronor. Föreningen behöver förslag på fonder eller sponsorer som skulle kunna bidra med resterande summa. Men det hastar, vi måste snart ge besked till muséet om vi kommer att klara finansieringen.

Protokollet från mötet finns under – om föreningen – medlemsmöten