”Igengrävning” dag 5 söndag 25 sept 2016

Ett stort tack till Alvinssons som hjälpte oss fylla igen och snygga till de två schakten. Utan deras hjälp hade det tagit flera timmar.

Vi sparade den stora roten så vi ska minnas hur tjock den faktiskt var och vilket arbete det var att få bort den. Djurben, skärvor och tegelbitar är tillbaka i schakten. Även människobenet la vi tillbaka efter att det fotats förstås. Länsmuseet tog med sig de intressanta fynden för analys och dokumentation.