Utgrävning dag 4, 24 sept 2016

Bilder från dag 4, sista dagen för utgrävningen. Vi hittade en stenläggning i botten av schaktet vid källaren. I schaktet framför källaren hittade vi bla en pilspets till ett armborst, en bronsring, två knivblad, skärvor från tallrik och skålar från medeltiden. Massor av djurben. I botten av schaktet fanns mycket kol som kan tyda på att det brunnit.

Ett stort tack till Nicolas och Pia-Lena från Länsmuseet som varit med oss amatörer-arkeologer under denna efterlängtade utgrävningen och gett oss nya ”historier” och fakta om platsen att ta med oss i vårt fortsatta arbete att utveckla platsen Kronobäck.

Tack även till alla de medlemmar som ställde upp och gjorde detta möjligt, utan ert hårda arbete hade det aldrig gått.

Tack även till Alvinssons som hjälte oss att torva av dag 1.

Dagens foton har Börje och Iréne tagit.