Städdag 19 september 2021

Föreningen har åter igen gjort ett gott arbete med att städa området runt huset och ruinen. Endast 4 medlemmar deltog men gjorde i alla fall ett bra arbete med att klippa sly och taggiga revor, städa i svinhuset, rensa vildvinet runt huset, tvätta lampor och fönster och skyltar till utställningarna, tömma askkopp, plockade ner humlen, sopade ihop ca 20 döda möss i svinhuset efter att vi bytt råttgift.

Vi pausade med grillad korv och kaffe med hembakade bullar.

Stort till Elisabeth, Helen och Michael!