Medlemsavgift

Verksamhetsåret för föreningen avslutades siste september,
därav kommer  en påminnelse om medlemsavgiften för kommande år. Som tidigare
tar vi 100:- som sättes in på bg 482-8281.

Höststädning 25 september

Söndagen den 25 september samlades några medlemmar från föreningen för att
höststäda runt ruinen. Ogräste i koret rensades bort liksom gräs utmed ruinens väggar.
Runt huset togs mer ogräs bort och slänten upp till brunnen rensades på
sly. Arbetet avslutades med grillad korv och fika i den sköna höstsolen. !