Föreläsning om medeltida kulturväxter 29 sept kl 19

Joachim Löfgren föreläser om medeltida kulturväxter 29 september klockan 19 i huset vid klosterruinen i Kronobäck.

Medeltida klosterträdgårdar och dess växter – klostrens betydelse för införseln av växter till Norden.

Servering av kaffe med kaka.

Fritt inträde.

——————————————————————————————————————————————–

Klosterruin Kronobäcks Vänner arrangerade den 29 september
en föreläsning inför ca 40 åhörare över ämnet ”Kulturväxternas införsel till
Norden”.

–         Fil. kand. Joakim Löfgren från Götene och Göteborgs
universitet berättade om klosterverksamhetens stora betydelse för trädgårds-
och jordbruksutvecklingen under tidig medeltid dvs. 11-1200 tal. Bl.a. så
beskrevs klosterplanen ” Sankt Gallen”. Planen är från 820-talet och beskriver
hur munkar/nunnor skulle organisera sina kloster. I planen fanns 4 olika
grönområden och dessa var:

 1. en
  klostergård med bla en brunn
 2. en
  kål och köksträdgård med 18 olika grödor
 3. en
  örtagård med 16 olika sorter
 4. en
  trädgård/kyrkogård med 15 olika träd och buskar

De närvarande åhörarna anade direkt hur och var Johanniterna
i Kronobäck använt ytan mellan klosterkyrkan och vattendraget. Även nuvarande
brunnen ”hamnar” rätt enligt Sankt Gallerplanen. Löfgren poängterade också att
klosterlivets teknikutveckling inom trädgårds- och jordbruksområdet betytt
mycket för en växande population.

/KG Lundgren

Joachim Löfgren föreläsning "Medeltida Klosterträdgårdar"